ขายแอร์ ล้างแอร์ ซ่อมแอร์ ชุมพร

ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

  • บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาด 9,000 - 17,000 บีทียู
  • ค่าบริการติดตั้งไม่รวมน้ำยาแอร์
  • ไม่รวมการบริการตรวจเช็กทำความสะอาดหลังการติดตั้งระหว่างปีหลังการติดตั้ง
  • บริการโดยทีมงานมืออาชีพที่มีใจรักในงานช่าง และงานบริการ
  • ทีมช่างได้ผ่านการอบรมมาตรฐานฝีมือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  • ช่างเข้าบริการ 2 ท่าน
  • ระยะเวลาการติดตั้งประมาณ 2 ชั่วโมง

 

บริการติดตั้งแอร์ ล้างแอร์ชุมพร
 


ร้านนินจา จำหน่ายและติดตั้งแอร์ชุมพร 
ล้างแอร์ติดตั้งแอร์ ชุมพร เกาะสมุย 
ขั้นตอนการตรวจสอบการทำงาน

 ตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศโดยเปิดทิ้งไว้ 20-30 นาที

ตรวจสอบการทำงานของรีโมตเครื่องปรับอากาศ ต้องกดและใช้ได้ทุกหมวด

ตรวจสอบเสียงการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และคอยล์ร้อน ต้องไม่มีเสียงผิดปกติ

ตรวจเช็กความสะอาดและเซ็นชื่อรับงานในระบบ และเอกสารส่งมอบ

 

เงื่อนไขการบริการ และข้อกำหนด 

1. เงื่อนไขการบริการ   

- ราคานี้ไม่รวมการบริการตรวจเช็กทำความสะอาดหลังการติดตั้งระหว่างปีหลังการติดตั้ง 

- กรณีต้องมีการเจาะฝ้าฉาบเรียบ ทางบริษัทดำเนินการเจาะในตำแหน่งที่ติดตั้งเท่านั้น (ไม่รวมงานเก็บฝ้าทาสี)  

- การปฏิบัติงานต้องมีพื้นที่แนวราบขนาด 2 – 3 ตร.ม. และมีความสูงจากพื้นถึงตัวเครื่องไม่เกิน 3 เมตร 

- กรณีความสูงจากพื้นถึงตัวเครื่อง 3 เมตรขึ้นไป ลูกค้าจัดเตรียมนั่งร้านในการติดตั้ง หากต้องการให้ทางเราจัดหา จะมีค่าเช่าอุปกรณ์นั่งร้าน คิดค่าบริการเพิ่มตามตารางอุปกรณ์ที่ใช้นอกเหนือมาตรฐานกำหนด 

- กรณีติดตั้งไม่ได้ เพราะลูกค้าไม่ได้เตรียมพื้นที่หรือไม่ได้แจ้งเลื่อนก่อนวันนัดหมายล่วงหน้า 2 วัน ทางบริษัทคิดค่าเดินทาง 300 บาท/ครั้ง   

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการติดตั้งในพื้นที่สุดวิสัยหรืออันตราย โดยลูกค้าจะได้รับค่าส่วนลดค่าติดตั้งตามเงื่อนไขบริษัทฯ 

- เบรกเกอร์มาตรฐานยี่ห้อ HACO / NATIONAL / PANASONIC พร้อมกล่องเท่านั้น 

- กรณีแอร์เก่าขนาดเกิน 24000 BTU บริษัทขอสำรวจหน้างานเพื่อเสนอราคาต่อไป 

บริการติดตั้งท่อน้ำยาแอร์ 4 เมตร ลูกค้าจัดเตรียมอุปกรณ์ท่อน้ำยาแอร์ (ปกติมาพร้อมเครื่องปรับอากาศในชุด) กรณีลูกค้าไม่มีท่อน้ำยาแอร์ จะคิดค่าบริการเพิ่มตามตารางอุปกรณ์ที่ใช้นอกเหนือมาตรฐานกำหนด 

- ค่าบริการติดตั้งไม่รวมน้ำยาแอร์ 

 

2. ข้อกำหนดอุปกรณ์ติดตั้ง     

 - การเดินสายไฟและท่อต่าง ๆ จะเป็นการเดินลอย     

 - อุปกรณ์มาตรฐานการติดตั้ง บริษัทให้ในส่วนที่ใช้ตามจริงเท่านั้น     

 - บริษัทขอสงวนสิทธิ์การส่งมอบอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้และไม่สามารถแลกเป็นเงินหรือส่วนลด     

 

3. การรับประกันการติดตั้ง     

 - รับประกันหลังงานติดตั้ง 180 วัน และรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการบริการตามจริง แต่ไม่เกิน 2 เท่าของค่าบริการมาตรฐานของสมุยฟิกซ์     

 - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับคืนค่าบริการที่ติดตั้ง หรือใช้งานไปแล้วทุกกรณี 

 - กรณีลูกค้าต้องการให้ย้ายจุดติดตั้งหรือติดตั้งเครื่องเก่า คิดค่าบริการตามขนาดบีทียูติดตั้งใหม่     
 

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากต่อไปนี้     

* ลูกค้าว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ทาการติดตั้ง หรือแก้ไขงานติดตั้งของบริษัทฯ    

* ลูกค้าว่าจ้างหรือให้ช่างติดตั้งของบริษัทฯ ทางานนอกเหนือจากรายการที่ระบุในใบแจ้งงาน โดยไม่ผ่านบริษัทฯ 

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซด์