วิธีการลงทะเบียน AK

วิธีการลงทะเบียน AK

สามารถส่งเมล์ ลงทะเบียน ได้  2 ทางคือ ทาง Distributor และ ทาง Panasonic โดยตรง ข้อมูลที่ต้องเตรียมในการส่งลงทะเบียน คือ
1.  ชื่อ รุ่น PBX
2.  เลขทะเบียนของ PBX  หรือ MPR ID  ดูได้ ที่ข้างตู้
3.  เลข Activation Key ตามใน Activation Key Card
4.  E-mail หลัก และ สำรอง ตอบกลับ
5.  ชื่อ ตัวแทน จำหน่าย ที่ขาย PBX และ Activation Key  ในกรณี ส่งเมล์ ลงทะเยียน ตรงมาที่ Panasonic

เพื่อป้องกัน การจด ผิด แนบรูปถ่าย ของ MPR-ID และ Activation Key มาจะ ดี ครับ
ทาง Pansonic จะ ตอบกลับ ว่า ลงทะเบียน เรียบร้อย พร้อม   ** ไฟล์ แนบ นามสกุล . LIC ** เพื่อ Upload ลงในตู้ PBX NS-series

การส่งเมล์ ตรงถึง Panasonic ให้ใส่  Subject ว่า " ลงทะเบียน AK "

ส่งเมล์ ถึง บุคคล ดังต่อไป นี้

1.   PBXchannel@th.panasonic.com
2.   boonchai.phothisakul@th.panasonic.com
3.   padungsak.pongsao@th.panasonic.com
4.   panasonicipphone@sisthai.com