4 วิธีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า ด้วยกล้องวงจรปิด

4 วิธีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า ด้วยกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด มีประโยชน์มากกว่าแค่ระบบรักษาความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น กล้อง IP ที่มีความสามารถในการนับจำนวนคน สามารถช่วยให้เจ้าของธุรกิจ ตัดสินใจในการดำเนินงานได้ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อไปนี้จะขอแนะนำ สามวิธีที่จะช่วยให้ เจ้าของกิจการ บริหารจัดการร้านค้าได้ด้วยกล้องวงจรปิดครับ

  • ตรวจสอบความหนาแน่นของลูกค้าที่เครื่องรับชำระเงิน

กล้องวงจรปิดสามารถตรวจนับจำนวนลูกค้า ที่เขาคิวชำระค่าสินค้า และยังสามารถดูระยะเวลาที่ลูกค้ายืนต่อแถวอยู่ได้ ด้วยการกำหนดค่าที่เครื่อง ให้ส่งการเตือนหากมีคนตั้งแต่สามคนขึ้นไปยืนต่อแถวที่เค้าเตออร์รับชำระเงิน นานกว่า 3นาที ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้จัดการร้านทันที จากนั้นผู้จัดการอาจส่งพนักงานไปที่เครื่องรับชำระเงินเพิ่ม เพื่อการบริการที่ดีขึ้นได้

  • เปรียบเทียบจำนวนผู้ซื้อ กับจำนวนลูกค้าที่เข้าร้าน

หากกล้องวงจรปิดที่ทำหน้าที่นับจำนวนคนที่เข้าร้าน พบว่ามีคนเข้ามาในร้านจำนวน 100 คน แต่ข้อมูลบนเครื่อง POS ระบุว่ามีเพียงสี่สิบคนเท่านั้นที่ซื้อสินค้า ผู้บริหารร้านค้าสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งใดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ภายในร้าน

พนักงานได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือลูกค้า หรือกระตุ้นการตัดสินใจซื้อแล้วหรือไม่?

หรือการจัดวางสินค้าภายร้านค้าทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้?

ปัญหาเหล่านี้เราสามารถนำกล้องวงจรปิด มาทำแผนที่ความร้อนเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึก ว่าบริเวณใหนภายในร้าน ที่ลูกค้าค้ามารวมตัวกันมากที่สุดได้ด้วยเช่นกัน

ติดตามความหนาแน่นของลูกค้าตามช่วงเวลา

เช่นช่วงพักเที่ยงเป็น“ ชั่วโมงแห่งการรับประทานอาหาร”: ลูกค้าอาจหลั่งไหลเข้ามาภายในร้านอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่ปรากฏว่าร้านค้ามีพนักงานขายไม่เพียงพอ ที่จะช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับบริการที่ดีได้

ด้วยกล้องวงจรปิดที่มีความสามารถนับจำนวนคนเข้าออกร้าน เราจะทำการรวบรวมข้อมูลการเข้าออกของลูกค้าได้ ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนที่สุดของวัน และวันที่ลูกค้าเยอะที่สุดของสัปดาห์ ผู้จัดการสามารถจัดตารางเวลา ให้กับพนักงานได้เพียงพอในช่วงเวลาเร่งด่วน ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้า จะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง อีกทั้งยังกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการใหม่ในอนาคต

สมุยฟิกซ์ บริการวางระบบ ติดตั้ง จำหน่ายกล้องวงจรปิด ระบบเน็ตเวิร์ค เกาสะมุย

Please visit: khonsamui.com